ปลายลมหนาว https://latewinter.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=16-03-2010&group=6&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=16-03-2010&group=6&gblog=70 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Jack White ft. Alicia Keys - Another Way to Die Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=16-03-2010&group=6&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=16-03-2010&group=6&gblog=70 Tue, 16 Mar 2010 19:26:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=28-02-2010&group=6&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=28-02-2010&group=6&gblog=69 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Placebo - Running Up That Hill Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=28-02-2010&group=6&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=28-02-2010&group=6&gblog=69 Sun, 28 Feb 2010 17:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=28-02-2010&group=6&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=28-02-2010&group=6&gblog=68 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Within Temptation ft. Chris Jones - Utopia Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=28-02-2010&group=6&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=28-02-2010&group=6&gblog=68 Sun, 28 Feb 2010 17:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-02-2010&group=6&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-02-2010&group=6&gblog=67 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Leona Lewis - Happy (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-02-2010&group=6&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-02-2010&group=6&gblog=67 Mon, 22 Feb 2010 12:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-02-2010&group=6&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-02-2010&group=6&gblog=66 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Owl City - Fireflies (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-02-2010&group=6&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-02-2010&group=6&gblog=66 Mon, 22 Feb 2010 13:18:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=65 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sarah McLachlan - Building a Mystery (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=65 Wed, 10 Feb 2010 20:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=64 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sarah McLachlan - Fear (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=64 Wed, 10 Feb 2010 20:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=63 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sarah McLachlan - Stupid (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=63 Wed, 10 Feb 2010 20:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=62 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Oasis - Falling Down (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=62 Wed, 10 Feb 2010 20:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=61 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Oasis - D' You Know What I Mean (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-02-2010&group=6&gblog=61 Wed, 10 Feb 2010 20:27:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=31-01-2010&group=6&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=31-01-2010&group=6&gblog=59 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[30 Seconds to Mars - Kings and Queens Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=31-01-2010&group=6&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=31-01-2010&group=6&gblog=59 Sun, 31 Jan 2010 15:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-01-2010&group=6&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-01-2010&group=6&gblog=58 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Alicia Keys - Try Sleeping With a Broken Heart (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-01-2010&group=6&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-01-2010&group=6&gblog=58 Tue, 26 Jan 2010 15:33:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-01-2010&group=6&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-01-2010&group=6&gblog=57 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sara Bareilles - Gravity (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-01-2010&group=6&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-01-2010&group=6&gblog=57 Tue, 26 Jan 2010 20:41:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-01-2010&group=6&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-01-2010&group=6&gblog=56 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[One Republic - All the Right Moves (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-01-2010&group=6&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-01-2010&group=6&gblog=56 Fri, 15 Jan 2010 18:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-01-2010&group=6&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-01-2010&group=6&gblog=55 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[One Republic - Stop and Stare (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-01-2010&group=6&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-01-2010&group=6&gblog=55 Fri, 15 Jan 2010 23:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=09-10-2009&group=6&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=09-10-2009&group=6&gblog=54 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Franz Ferdinand - Walk Away Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=09-10-2009&group=6&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=09-10-2009&group=6&gblog=54 Fri, 09 Oct 2009 23:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=09-10-2009&group=6&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=09-10-2009&group=6&gblog=53 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Madonna - Take a Bow Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=09-10-2009&group=6&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=09-10-2009&group=6&gblog=53 Fri, 09 Oct 2009 23:32:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=52 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Scorpions - Wind of Change Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=52 Fri, 04 Sep 2009 5:07:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=51 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Scorpions - Send Me an Angel Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=51 Fri, 04 Sep 2009 5:02:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=50 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Dan Fogelberg - Run for the Roses Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=50 Fri, 04 Sep 2009 4:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=49 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Jack McManus - Bang on the Piano Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=49 Fri, 04 Sep 2009 4:03:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=48 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Eric Clapton - Bell Bottom Blues Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=48 Fri, 04 Sep 2009 3:53:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=47 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Pink Floyd - Money Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=04-09-2009&group=6&gblog=47 Fri, 04 Sep 2009 3:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=46 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Keane - Perfect Symmetry (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=46 Wed, 02 Sep 2009 0:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=45 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Keane - A Bad Dream Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=45 Wed, 02 Sep 2009 20:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=44 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Keane - Somewhere Only We Know Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=44 Wed, 02 Sep 2009 20:06:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=43 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[The Killers - Bones Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=43 Wed, 02 Sep 2009 19:59:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=42 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[David Usher - Alone in the Universe Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=42 Wed, 02 Sep 2009 15:12:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=41 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[David Usher ft. Kim Bingham - Black Black Heart Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-09-2009&group=6&gblog=41 Wed, 02 Sep 2009 19:50:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-08-2009&group=6&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-08-2009&group=6&gblog=40 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Lori Lieberman - Killing Me Softly with His Song | Don McLean - Empty Chairs Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-08-2009&group=6&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=15-08-2009&group=6&gblog=40 Sat, 15 Aug 2009 19:51:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=39 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Don McLean - American Pie Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=39 Sun, 02 Aug 2009 19:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=38 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Don McLean - Vincent Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=38 Sun, 02 Aug 2009 4:54:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=37 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Don McLean - And I Love You So Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=37 Sun, 02 Aug 2009 4:52:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=36 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Dan Fogelberg - Longer Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=36 Sun, 02 Aug 2009 4:49:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=35 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Carpenters - Close to You (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=35 Sun, 02 Aug 2009 4:42:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=34 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Eagles - Desperado Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-08-2009&group=6&gblog=34 Sun, 02 Aug 2009 4:37:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=25-06-2009&group=6&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=25-06-2009&group=6&gblog=33 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Andy William - Speak Softly Love Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=25-06-2009&group=6&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=25-06-2009&group=6&gblog=33 Thu, 25 Jun 2009 22:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=25-06-2009&group=6&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=25-06-2009&group=6&gblog=32 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Maroon 5 ft. Rihanna - If I Never See You Again Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=25-06-2009&group=6&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=25-06-2009&group=6&gblog=32 Thu, 25 Jun 2009 15:48:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=31 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Within Temptation - Memories Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=31 Tue, 23 Jun 2009 15:20:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=30 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sarah Brightman - Only an Ocean Away Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=30 Tue, 23 Jun 2009 15:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=29 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Nightwish - Nemo Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=29 Tue, 23 Jun 2009 15:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=28 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Tarja Turunen - I Walk Alone Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=23-06-2009&group=6&gblog=28 Tue, 23 Jun 2009 15:21:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=19-06-2009&group=6&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=19-06-2009&group=6&gblog=27 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sarah McLachlan - U Want Me 2 Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=19-06-2009&group=6&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=19-06-2009&group=6&gblog=27 Fri, 19 Jun 2009 15:21:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=19-06-2009&group=6&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=19-06-2009&group=6&gblog=26 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sarah McLachlan - Fallen Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=19-06-2009&group=6&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=19-06-2009&group=6&gblog=26 Fri, 19 Jun 2009 3:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=17-06-2009&group=6&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=17-06-2009&group=6&gblog=25 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Enya - Amarantine Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=17-06-2009&group=6&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=17-06-2009&group=6&gblog=25 Wed, 17 Jun 2009 15:21:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-06-2009&group=6&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-06-2009&group=6&gblog=24 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sting - Shape of My Heart Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-06-2009&group=6&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-06-2009&group=6&gblog=24 Wed, 10 Jun 2009 15:22:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-06-2009&group=6&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-06-2009&group=6&gblog=23 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Santana ft. Steven Tyler - Just Feel Better Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-06-2009&group=6&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=10-06-2009&group=6&gblog=23 Wed, 10 Jun 2009 17:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-06-2009&group=6&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-06-2009&group=6&gblog=22 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sarah McLachlan - Adia Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-06-2009&group=6&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=02-06-2009&group=6&gblog=22 Tue, 02 Jun 2009 15:23:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=21 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Savage Garden - Truly Madly Deeply Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=21 Mon, 01 Jun 2009 15:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=20 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sixpence None the Richer - Kiss Me Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=20 Mon, 01 Jun 2009 15:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=19 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Dolores O'Riordan - Ordinary Day Lyrics (และคำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-06-2009&group=6&gblog=19 Mon, 01 Jun 2009 15:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=17 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[One Republic - Say (All I Need) Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=17 Wed, 22 Apr 2009 15:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=16 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[James Blunt - Love Love Love Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=16 Wed, 22 Apr 2009 15:24:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=15 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Nelly Furtado - All Good Things (Come to an End) Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=15 Wed, 22 Apr 2009 15:24:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=14 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[James Morrison ft. Nelly Furtado - Broken Strings Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=22-04-2009&group=6&gblog=14 Wed, 22 Apr 2009 15:24:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=13 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Eric Clapton - Change the World Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=13 Sun, 12 Apr 2009 15:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=12 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Taylor Swift - Love Story Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=12 Sun, 12 Apr 2009 15:25:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=11 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Jason Mraz - You and I Both Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=11 Sun, 12 Apr 2009 15:25:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=10 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Yael Naim - New Soul Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=10 Sun, 12 Apr 2009 15:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=9 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Lenka - The Show Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=12-04-2009&group=6&gblog=9 Sun, 12 Apr 2009 15:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=13-03-2009&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=13-03-2009&group=6&gblog=8 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Snow Patrol / Leona Lewis - Run Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=13-03-2009&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=13-03-2009&group=6&gblog=8 Fri, 13 Mar 2009 14:05:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=03-03-2009&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=03-03-2009&group=6&gblog=7 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Jack Wagner - Too Young Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=03-03-2009&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=03-03-2009&group=6&gblog=7 Tue, 03 Mar 2009 15:26:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=03-03-2009&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=03-03-2009&group=6&gblog=6 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Barbra Streisand - Woman in Love Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=03-03-2009&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=03-03-2009&group=6&gblog=6 Tue, 03 Mar 2009 15:26:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=5 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Sinead O'Connor - Don't Cry for Me Argentina Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=5 Sun, 01 Mar 2009 15:26:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=4 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Nick Cave ft. Kylie Minogue - Where the Wild Roses Grow Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=4 Sun, 01 Mar 2009 16:14:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=3 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Ville Vilo ft. Natalie Avalon - Summer Wine Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=01-03-2009&group=6&gblog=3 Sun, 01 Mar 2009 5:23:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=27-02-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=27-02-2009&group=6&gblog=2 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Jason Mraz ft. Colbie Caillat - Lucky Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=27-02-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=27-02-2009&group=6&gblog=2 Fri, 27 Feb 2009 15:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=27-02-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=27-02-2009&group=6&gblog=1 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Jason Mraz - I'm Yours Lyrics (และคำแปลไทย)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=27-02-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=27-02-2009&group=6&gblog=1 Fri, 27 Feb 2009 15:27:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=29-09-2008&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=29-09-2008&group=3&gblog=2 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[Eagle Eye, The Fall และ In Bruges ภาพยนตร์สามเรื่องที่เข้าชมในรอบหลายเดือน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=29-09-2008&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=29-09-2008&group=3&gblog=2 Mon, 29 Sep 2008 13:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-09-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-09-2008&group=3&gblog=1 https://latewinter.bloggang.com/rss <![CDATA[My 5 Most Favorite Movies of All Time]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-09-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=latewinter&month=26-09-2008&group=3&gblog=1 Fri, 26 Sep 2008 19:23:18 +0700